EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 0012

Deneme Sınavı 0012

Deneme Sınavı 0012

Adınız
1. 
Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilkyardım malzemelerinden değildir?

2. 
Bilinci kapalı bir hastada aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmamalıdır?

3. 
Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır v.b değerlere sahip olabilme yetisine ne denir?

4. 
Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı İKİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

5. 
Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

6. 
Sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

7. 
DEVAMLI araç kullanma süresi sonunda verilen mola en az ne kadar olmalıdır?

8. 
“.....” Bir malın uluslararası taşınması periyodunda göreceği zarar, ziyan, kayıp ve gecikmelerden gönderici-taşıyıcı ve alıcı arasındaki yükümlülükleri belirleyen bir konvansiyondur. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

9. 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

10. 
Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerdendir?

11. 
Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan biyolojik etkenlerden biridir?

12. 
Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?

13. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?

14. 
Aşağıdaki araçların hangilerinde ”takograf cihazı” bulundurmak ve kullanmak zorunlu değildir?

15. 
Aşağıdakilerden hangisi müşterilere kaliteli hizmet sunma kriterlerinden birisidir?

16. 
Yukarıdaki şekilde görülen durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

17. 
İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir?

18. 
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

19. 
Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?

20. 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

21. 
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi en iyi tanımlar?

22. 
Aşağıdaki haritalardan hangisi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ haritadır?

23. 
İşlerin aksamadan yürümesi için beklenilmeyen olumsuz gelişmeleri, ortaya çıkmadan önleme ya da çözümlerini önceden düşünüp, hazırlıklı olma işlemine …… denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

24. 
Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

25. 
Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

26. 
Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

27. 
Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

28. 
Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

29. 
I. Korkutmak veya şaşırtmak II. Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak veya dökmek III. Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek. Yukarıdakilerden hangileri sürücülerin araç kullandıkları sırada kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında olduğundan yasaktır?

30. 
Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

31. 
Aşağıdakilerden hangisi çok şeritli yollarda geçme ve dönme dışında en sağ şeritten gitmek zorundadır?

32. 
Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?

33. 
B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

34. 
Yolculuğa çıkmadan önce Güzergâh bilgisi hangisinden edinilir?

35. 
Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir?

36. 
Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

37. 
Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

38. 
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir ?

39. 
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü ülke taşımasıdır?

40. 
Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?