EFEM SRC KURSU Konu Özetleri YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

SİGORTA İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR

SİGORTA: Önceden ödenen prim karşılığında, bir kimsenin ya da bir şeyin herhangi bir yönden ilerde karşılaşabileceği ani ve beklenmedik zararı gidermek için, bu işle uğraşan bir kuruluşla yapılan bağlantı sözleşmesidir. İlgili kuruluş Hazine Müsteşarlığıdır.

SİGORTA POLİÇESİ:  Sigortanın hangi şartlarda yapıldığını gösteren belgedir.

PRİM: Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık ödenen ücrettir.

SİGORTA BAŞLANGICI VE BİTİŞİ: Sigorta poliçesinde belirtilen sigorta başlangıç ve bitiş tarihler Türkiye saati ile öğleyin saat 12:00’da başlar ve öğleyin saat 12:00’da biter.

 

AZAMİ İYİ NİYET: Sigorta hukuki sonuç doğuran bir sözleşmedir. Bir sigorta sözleşmesinin tarafları sigortacı ile sigortalıdır. Ortak noktaları ise birbirlerine vermiş oldukları bilgiye güvenmek durumunda olmalarıdır. Taraflardan biri iyi niyetli değilse ve yanlış bilgi vermişse diğer taraf sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.

KLOZLAR: Sigortanın genel ve özel şartlarıdır.

TEMDİTNAME (TECDİTNAME): Sigorta poliçesinin aynı şartlarla yenilenmesidir.

ZEYİLNAME: Sigorta poliçesinin bitiş tarihinden önce poliçede yapılan her türlü değişiklik için düzenlenen ve poliçeye eklenen belgelerdir.

TAZMİNAT: Kaza gerçekleşip hasar oluştuğunda hasarın telafisine yönelik ödemelerdir.

İki türdür:

1. Maktu Tazminatlar: Sigorta poliçesinde belirtilen risk (kaza) gerçekleştiğinde ödenen, poliçede belirtilen sabit tazminattır. Örnek: Vefat Sigortaları, Ferdi Kaza Sigortaları.

2. Hasar Tazminatları: Risk (kaza) gerçekleştiğinde oluşan hasarı onarmak için ödenen tazminatlardır.

SORUMLULUK SİGORTALARI: Aracın kullanımından doğan başkalarının (3. Kişilerin) maddi veya bedeni kayba uğradıklarında devreye giren sigortalardır.

KASKO SİGORTASI: Araçlara gelecek her türlü zararı güvence altına alan sigortalardır. Yaptırılması zorunlu değildir.

NAKLİYAT EMTİA SİGORTASI: Malların taşınması sırasında oluşabilecek tehlikelere karşı malları güvence altına alan sigortadır. Yaptırılması zorunlu değildir.

 

KARAYOLU TRAFİK GARANTİ FONU (GÜVENCE HESABI)

Plakası tespit edilemeyen, trafik sigortası olmayan, çalınmış araçlarla verilen hasarlarda veya trafik sigortası yaptırılan şirketin iflası durumlarında zarar görenlerin zararlarını karşılamak için kurulmuştur. Denetlemesini Hazine Müsteşarlığı yapar.

 

ZORUNLU SİGORTA TÜRLERİ

1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası): Trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu sigortadır. Bu sigorta kazalarda karşı tarafa verilen zararın karşılanmasını sağlar. (Aracın kendi zararını karşılamaz.) Araç el değiştirdiğinde yeni sahibi 15 iş günü içerisinde bu sigortayı yaptırmak zorundadır.

2. Eşya ve Yolcu Taşımacılığında Zorunlu Sigortalar:

A) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası (Eşya/Yolcu Taşımacılığı): Yolcunun kaza nedeniyle ölümü ya da yaralanması, eşyanın zarara uğramasından sorumludur.

B) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası (Yolcu Taşımacılığı): Yolcuların yolculuğun başlangıcından bitişine kadar maruz kalacakları her türlü kazanın sonuçlarını karşılar.

C) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Tehlikeli Madde Taşımacılığı): Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin taşınmasından üçüncü kişilere (karşı tarafa) verilecek bedeni ve maddi zararları karşılar.

D) Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası: Tüplerin patlamasında kaynaklanan zararları karşılar.

E) Yeşil Kart Sigortası: Zorunlu mali sorumluluk sigortasının yurt dışında geçerli olan şeklidir.

3. Uluslar Arası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası (CMR Sigortası) (Eşya Taşımacılığı): Uluslararası eşya taşımasında yaptırılacak sigortadır. Posta taşımaları, cenaze taşımaları ve ev eşyası (mobilya) taşınmalarında uygulanmaz.

SİGORTA UYGULAMALARI VE YASAL KONULAR

Kazalarda zarar görenlerin tedavi masrafları ve zararı sigortacıya başvuru tarihinden itibaren 8 iş günü içinde ödenir.

Kazalarda tazminat için kaza gününden itibaren dava açma süresi 5 yıl içinde zaman aşımına uğrar.

Kaza yurt içinde meydana gelmiş ise 30 iş günü, yurt dışında meydana gelmiş ise 60 iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir.

 

NOT: Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) olmayan araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilir, para cezası verilir, fenni muayenesi yapılmaz.