EFEM SRC KURSU 16.DENEME SINAVI

16.DENEME SINAVI

16.DENEME SINAVI Başarılar...

Adınız

1. Aceleci, sabırsız, çabuk sinirlenen vs. gibi özelliklere sahip insanlar hangi tür kişiliğe sahiptirler?

2. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre: tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton üzeri araçlarda, toplam ne kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

3. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren kaçakçılık suçları ile bağlantılı olarak resmî belgede sahtecilik suçunun da işlenmesi halinde davaya bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

4. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmanın yararı aşağıdakilerden hangisidir?

5. Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

6. Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden biri değildir?

7. Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalarının özeliklerindendir?

8. Taşıma aracının kasası ile yükleme bölgesinin aynı yükseklikte olmasını sağlayan malzemenin boşaltma ve yükleme işlemlerini kolaylaştıran alana ne ad verilir?

9. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10. Kanamayı durdurmada uygulanacak ilk yöntem hangisidir?

11. Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir?

12. Yaz mevsiminde kış lastiği ile sürüş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

13. Karayolu Taşımacılık faaliyetleri mesleki yeterlilik eğitimi yönetmeliğine göre mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olduğu halde yapılan denetimlerde bu belgeyi almayan kişilere hangi ceza verilir?

14. Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

15. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ithali yasak eşyayı bilerek satın alan, satan, taşıyan veya saklayan kişi aşağıdaki cezalardan hangisi ile cezalandırılır?

16. Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işlemi nasıl yapılır?

17. Aşağıdakilerden hangisi kafatasının içindeki yaralanmaların belirlilerindendir?

18. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin kullanım alanlarından biri değildir?

19. Aşağıdakilerden hangisi araca yükleme yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?

20. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre taşıtların asgari olarak sahip oldukları; koltuk kapasitesi veya tonaj bakımından çekici cinsi taşıtların kantar ağırlıkları ile kamyon gibi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamlarına ne ad verilir?

21. Karayolu Taşıma yönetmeliğine göre yapılan sefere ilişkin U-EDTS’ ye işlenmesi zorunlu olan bilgi ve verileri işlemeyen/iletmeyen yetki belgesi sahipleri hakkında hangi yaptırım uygulanır?

22. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunan, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonete ne ad verilir?

23. Otobüs firmaları, en az yüzde 40 oranında engelli olduğunu belgeleyenler arasından; 20 koltuktan fazla koltuğa sahip taşıtlar için en fazla kaç kişiye bilet ücretinde yüzde 40 indirim uygular?

24. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

25. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

26. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?

27. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerinden biri değildir?

28. Belirli bir prim karşılığında gerçekleşmesi olası bir riske karsı sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde güvence veren, tazminat ödemesi taahhüdünde bulunan şirketlere ne denilmektedir?

29. Aşağıdakilerden hangisi GPS’ in tanımıdır?

30. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, otobüsle yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?

31. Aşağıdakilerden hangisi genel sigorta türlerinden değildir?

32. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulaması arasında yer almaz?

33. Trafik kazası sonucu yaralanan bir sürücüye yapılan sosyal güvenlik harcamaları ülke ekonomisine zarar vermektedir. Devlete verilen bu zarar trafikteki hak ihlallerinden hangisi kapsamına girer?

34. Gürbulak sınır kapısı ülkemizi hangi ülkeye bağlar?

35. Aracın lastiklerinin havası normalden az olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

36. Aracın iç sıcaklığı kaç derece olmalıdır?

37. Sigorta poliçesinin aynı şartlarla yenilenmesine nedir?

38. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

39. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki taşımacılıkla ilgili faaliyetlerin yapılabilmesi için alınması zorunlu olan belgenin adı nedir?

40. Şekildeki aletin ismi nedir?

41. Yukarıda gösterilen trafik tanzim levhasının anlamı nedir?

42. Yukarıda gösterilen trafik tanzim levhasının anlamı nedir?

43. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ulusal marker uygulamasına tabi olup da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden, satışa arz eden veya satan, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan kişi aşağıdaki cezalardan hangisi ile cezalandırılır?

44. Yukarıda gösterilen resimdeki duruma göre, numaralandırılmış araçlardan hangileri geçmelidir?

45. Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyaç duyulan temel bilgi, aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edilebilir?

46. P 175/65 R 14 82 T" Yukarıdaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda, ‘65’ ile belirtilen ibare lastiğin hangi kısmının ölçüsüdür?

47. Aşağıdakilerden hangisi özel yolcu statüsündedir?

48. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre; yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyalar hakkında aşağıdaki idari yaptırımlardan hangisi uygulanır?

49. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeler oturuş pozisyonunda taşınmalıdır?

50. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük antreposu işletmesine İzin verilen kişiye ne ad verilir?