EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 8

Deneme Sınavı 8

Deneme Sınavı 8 Başarılar..

1. 
Araçların yüklü, yüksüz genişlik ve yükseklik ölçüleri (gabarileri) ne kadardır?

2. 
Şekildeki araçların geçiş sırası nasıl olmalıdır?

3. 
100 ceza puanını aynı yıl içinde 2. defa dolduranların ehliyetlerine ne kadar süre ile el konulur?

4. 
Trafik işaret ve işaretçilerine uymada öncelik sırası nedir?

5. 
Resimdeki trafik işaretinin anlamı nedir?

6. 
Turizm bölgelerini gösteren levhalar hangi renktedir?

7. 
Resimdeki trafik işaretinin anlamı nedir?

8. 
Tırmanma şeritlerinde hangi şeridi sürekli işgal etmek yasaktır?

9. 
88 – 89 kuralı hangi mesafenin ölçümü için kullanılır?

10. 
Resimdeki trafik işaretinin anlamı nedir?

11. 
Yazılan trafik cezası kaç gün içinde ödenmelidir?

12. 
Şekildeki durumda yolu kullanmada öncelik hakkı hangisinindir?

13. 
Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en fazla ne kadar yaklaşılır?

14. 
Yan rüzgarların etkili olduğu yerlerde sürücü nasıl davranmalıdır?

15. 
Şekildeki aletin ismi nedir?

16. 
I- Yakıt deposu II- Yolcuların olduğu kabin III-Yangının başladığı kısım Yangın çıkan bir araçta müdahale önceliği sırası nasıldır?

17. 
Kısa farların gösterge panelindeki rengi nedir?

18. 
Şoförler bir günde en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

19. 
Resimdeki gibi kolu kopan bir kişiye yapılan boğucu sargı uygulamasının adı nedir?

20. 
Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

21. 
Yetki belgesi sahibine verilen ihtarlar/uyarmalar kaldırılmadığı taktirde sayısı KAÇA ulaşınca yetki belgesi iptal edilir?

22. 
Hangi belgenin aslının taşıtta bulunması zorunludur?

23. 
Gümrük gözetimindeki eşyanın asli nitelikleri değiştirilmeden; istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, karıştırılması gibi işlemlere tabi tutulmasına ne denir?

24. 
İstanbul'dan Almanya'ya yük taşıyacak kişi hangi SRC belgesine sahip olmalıdır?

25. 
Plakası tespit edilemeyen, trafik sigortası olmayan, çalınmış araçlarla bir kaza meydana geldiğinde karşı tarafın zararı nereden karşılanır?

26. 
Sigorta poliçesinin bitiş tarihinden önce poliçede yapılan her türlü değişiklik için düzenlenen ve poliçeye eklenen belgelere ne denir?

27. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu, biletini araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat ederse parasını iade alır?

28. 
Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, ambalaj şeklini ve gerçek değerini belirleyen, eşyayı gönderenin beyanına dayanan belgeye ne denir?

29. 
Şekildeki levhanın anlamı nedir?

30. 
Araç sürücüsü ve sürüşe ait bilgileri dijital ortamda kaydeden ELEKTRONİK ve MEKANİK (SAYISAL) takograf cihazlarının kayıtları FİRMADA ne kadar süre saklanmalıdır?

31. 
Araç sürücüsü ve sürüşe ait bilgileri dijital ortamda kaydeden DİJİTAL takograf cihazlarının kayıtları FİRMADA ne kadar süre saklanmalıdır?

32. 
Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

33. 
Aşağıdakilerden hangisi, yanıklarda uygulanacak ilkyardımlardan biridir?

34. 
Aşağıdakilerden hangisi park etmenin tanımıdır?

35. 
İkiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise yolun soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine yol vermesi şeklinde uygulanan yol açma tekniğine ne ad verilmektedir?

36. 
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır?

37. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin verilmesinden ne kadar süre içinde faaliyete başlamak zorundadırlar?

38. 
Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahip değildir?

39. 
I.İtfaiye araçları, II- Organ ve doku nakil araçları III- Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar IV- Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları Verilen araçları görev hali durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında , geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

40. 
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?