EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 6

Deneme Sınavı 6

Deneme Sınavı 6 Başarılar..

1. 
Resimdeki trafik işaretinin anlamı nedir?

2. 
Aşağıdakilerden hangisi gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlarda eksik ve hatalı bilgiden sorumlu kişidir?

3. 
Gümrük Kanununa göre özet beyanı kim verir?

4. 
Resimdeki çekicinin üzerindeki TIR yazısı ne anlama gelir?

5. 
Yurtdışında kaza yaptığınız zaman hangi sigorta devreye girer?

6. 
Aşağıdakilerden hangisi ZORUNLU sigorta çeşitlerinden birisi değildir?

7. 
Tehlikeli madde taşımacılığı yapanların hangi tür SRC belgesi almalıdırlar?

8. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce biletini iptal ettirirse parasını iade alır?

9. 
Tek parçada en fazla 100 kg mı geçmeyen genellikle ambalaj ve kap içerisinde olan küçük koli, sandık, paket gibi parça eşya taşımalarına ne denir?

10. 
Aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden belirlenmiş grupların birden fazla gidiş ve dönüş seferine ne denir?

11. 
A Türü yetki belgelerine kaydedilecek araçlar kaç yaşından büyük olamaz?

12. 
Belediye içinde yolcu veya eşya taşımacılığı yapacaklar yetki belgelerini nerden alırlar?

13. 
Yetki belgesi sahipleri çalıştırdıkları şoförlerin KAÇ ayda bir ceza puanlarını Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

14. 
Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen yetki belgesi hangisidir?

15. 
Yurtdışı taşımalarında, taşınan yük ile ilgili bilgilerin detaylı bir şekilde belirtildiği belge hangisidir?

16. 
Resimdeki gibi kaza yapmış yaralının omurgasına zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan yöntem nedir?

17. 
Boyun sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil edilmez ise hangisi meydana gelir?

18. 
Bilinci kapalı ancak nefes alıp veren yaralıya hangi pozisyon verilir?

19. 
Resimdeki gibi burnu kanayan birine nasıl ilkyardım uygulanır?

20. 
Baş dönmesi, yaralanma gibi durumda uygulanan resimdeki pozisyonun adı nedir?

21. 
Dış kanaması olan bir kişiye tampon yaptıktan sonra kanamasının durması için ne yapılmalıdır?

22. 
Aşağıda verilen haritalardan hangisi büyük ölçekli haritadır?

23. 
Fiziki haritada yeşil renk ile gösterilen alan hangi yeryüzünü şeklini göstermektedir?

24. 
Marş motoru çalışınca bu parçayı döndürür. Motorda ilk hareketi alan parçadır. Bu parça nedir?

25. 
Akü takviyesi yapılırken bağlanan akülerin amper değerleri nasıl olmalıdır?

26. 
Resimdeki uyarı lambası neyi bildirir?

27. 
Motora en çok zarar veren nedir?

28. 
Trafikte yapılan hatada birbirlerine sinirlenen sürücülerin daha sonra birbirlerinden özür dilemeleri hangi değere sahip olduklarını gösterir?

29. 
Uzun farların gösterge panelindeki rengi nedir?

30. 
100 ceza puanını 1. defa dolduranların ehliyetlerine ne kadar süre ile el konulur?

31. 
Yüklü ağırlığı 3500 kg’ dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş araçlara ne denir?

32. 
Şoförü dahil 17 koltuktan fazla oturma yeri olan araçlara ne denir?

33. 
Çocuğun söylediğine bu şekilde cevap veren baba hangi kişilik tipine sahiptir?


ÇOCUK: Hadi baba daha hızlı, öndeki arabayı geç.
BABA: Acele etmeye gerek yok, yavaş gidelim yoksa kaza yapabilliriz.

34. 
Otomobil sürücüsünün yapmış olduğu hata nedir?

35. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahiplerinin, yurt içi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

36. 
Dış kalp masajı uygulaması aşağıdakilerden hangisine yapılmalıdır?

37. 
Geçiş ücretlerini tespit etmeye, artırmaya, indirim yapmaya veya tamamen kaldırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

38. 
Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergâh avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?

39. 
Tehlikeli madde taşıyan şoförlerin OTOYOLDA uyması gereken hız limiti aşağıdakilerden hangisidir?

40. 
Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?