EFEM SRC KURSU Uygulama Sınavı 1

Uygulama Sınavı 1

Uygulama Sınavı 1 Başarılar..

1. Araçların en, boy, yükseklik gibi ölçülerine ne denir?
2. Şekildeki araçların geçiş sırası nasıl olmalıdır?
3. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
4. Resimdeki araçların muayeneleri hangi sürelerle yapılır?
5. Resimdeki trafik işaretinin anlamı nedir, bu levha görüldüğünde ne yapılmalıdır?
6. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev esnasında geçiş sıralaması nasıl olmalıdır?
7. Alkollü olarak araç kullananların ehliyetlerine ilk yakalanmalarında ne kadar süre ile el konulur?
8. Trafik polisinin yaptığı hareketin anlamı nedir?
9. Yazılan trafik cezası kaç gün içinde ödenmelidir?
10. Resimdeki lastikler en fazla nerelerden aşınır?
11. Fiziki haritada kahverengi ile belirtilen yeryüzü şekilleri hangisidir?
12. Kaza anında yaralıların durumlarının kötüye gitmesini engellemek amacıyla ilaç kullanmadan yapılan uygulamaya ne denir?
13. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarından değildir?
14. Resimdeki gibi fışkırır tarzda, rengi açık kırmızı şekilde olan kanama çeşidi hangisidir?
15. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma kanununun kapsamı içerisinde yer alır?
16. Araç sürücüsü ve sürüşe ait bilgileri dijital ortamda kaydeden sayısal takograf araçlarının kayıtları ARAÇLARDA ne kadar süre saklanmalıdır?
17. Yetki belgesi vermekle görevli olan bakanlık hangisidir?
18. Yolcunun KAÇ kg kadar olan bagajı ücretsiz taşınır?
19. Resimdeki gibi trafik ışıklarında bulunan DUR levhasına ne zaman uymak gerekir?
20. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgenin adı nedir?
21. Gidişi dolu dönüşü boş veya gidişi boş dönüşü dolu şeklinde yapılan seferlere ne ad verilir?
22. Resimdeki trafik işaret levhasının anlamı nedir?
23. Eşyanın antrepoya boşaltılmadan kamyon üstü muayene edilerek sahibine teslim edilmesine ne denir?
24. Yolcu taşımacılığı yapanlar, araçlarında kaç tane boyun korsesi bulundurmalıdırlar?
25. Sigortanın hangi şartlarda yapıldığını ve sigortanın yapıldığını belirleyen, ispatlayan belgeye ne denir?
26. Sarı araç yayaya yol vermek için durmuştur. Ancak sarı araca arkadan kırmızı bir araç çarpmıştır. Burada hatalı kimdir?
27. Ülkemizdeki TIR ve ATA Karnesi uygulamaları hususunda “Kefil Kuruluş” sıfatıyla kim görevlendirilmiştir?
28. Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, ne ile sorumlu tutulur?
29. Yetkili Gümrük Müdürlükleri tarafından düzenlenen KARAYOLU TAŞIT ONAY BELGESİ kaç yıl geçerlidir?
30. Kırmızı aracın zararını hangi sigorta karşılar?
31. Resimdeki taşıtları kullanmak için yetki belgesi almak gerekir mi?
32. Şehirlerarası yolcu taşımacılığında araç arızalandıktan sonra yolcular ne kadar süre bekletilebilir?