EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 2

Deneme Sınavı 2

Deneme Sınavı 2 Başarılar..

1. 
Araçların en, boy, yükseklik gibi ölçülerine ne denir?

2. 
Şekildeki araçların geçiş sırası nasıl olmalıdır?

3. 
Şekildeki gibi kollar önde bitişik halde beklemek beden dili olarak neyi ifade eder?

4. 
Resimdeki araçların muayeneleri hangi sürelerle yapılır?

5. 
Resimdeki trafik işaretinin anlamı nedir, bu levha görüldüğünde ne yapılmalıdır?

6. 
Geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev esnasında geçiş sıralaması nasıl olmalıdır?

7. 
Alkollü olarak araç kullananların ehliyetlerine ilk yakalanmalarında ne kadar süre ile el konulur?

8. 
Trafik polisinin yaptığı hareketin anlamı nedir?

9. 
Araçlarda bulunan resimde de gösterilen sistemin adı nedir?

10. 
Resimdeki lastikler en fazla nerelerden aşınır?

11. 
Şekilde gösterilen yaralıyı taşıma tekniğinin adı nedir?

12. 
Kaza anında yaralıların durumlarının kötüye gitmesini engellemek amacıyla ilaç kullanmadan yapılan uygulamaya ne denir?

13. 
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarından değildir?

14. 
Resimdeki gibi fışkırır tarzda, rengi açık kırmızı şekilde olan kanama çeşidi hangisidir?

15. 
Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

16. 
Araç sürücüsü ve sürüşe ait bilgileri dijital ortamda kaydeden sayısal takograf araçlarının kayıtları ARAÇLARDA ne kadar süre saklanmalıdır?

17. 
Yetki belgesi vermekle görevli olan bakanlık hangisidir?

18. 
Yolcunun KAÇ kg kadar olan bagajı ücretsiz taşınır?

19. 
Resimdeki gibi trafik ışıklarında bulunan DUR levhasına ne zaman uymak gerekir?

20. 
Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgenin adı nedir?

21. 
Gidişi dolu dönüşü boş veya gidişi boş dönüşü dolu şeklinde yapılan seferlere ne ad verilir?

22. 
Resimdeki trafik işaret levhasının anlamı nedir?

23. 
Eşyanın antrepoya boşaltılmadan kamyon üstü muayene edilerek sahibine teslim edilmesine ne denir?

24. 
Yolcu taşımacılığı yapanlar, araçlarında kaç tane boyun korsesi bulundurmalıdırlar?

25. 
Yangın söndürücü cihazın üzerindeki ibre resimdeki gibi yeşili gösteriyorsa ne anlama gelmektedir?

26. 
Resimdeki araç çalışacak kadar marş yapamıyorsa muhtemelen arıza nerededir?

27. 
Ülkemizdeki TIR ve ATA Karnesi uygulamaları hususunda “Kefil Kuruluş” sıfatıyla kim görevlendirilmiştir?

28. 
Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, ne ile sorumlu tutulur?

29. 
Yetkili Gümrük Müdürlükleri tarafından düzenlenen KARAYOLU TAŞIT ONAY BELGESİ kaç yıl geçerlidir?

30. 
Kırmızı aracın zararını hangi sigorta karşılar?

31. 
Resimdeki taşıtları kullanmak için yetki belgesi almak gerekir mi?

32. 
Şehirlerarası yolcu taşımacılığında araç arızalandıktan sonra yolcular ne kadar süre bekletilebilir?

33. 
Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak olan kişilerin alması gereken yetki belgesi hangisidir?

34. 
Yurtiçinde tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi hangisidir?

35. 
Yurtiçinde ticari eşya taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi hangisidir?

36. 
Otobüsle uluslararası ve yurtiçi tarifeli yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi hangisidir?

37. 
Otomobille yurtiçinde yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi hangisidir?

38. 
4:30 saatlik devamlı araç kullanma süresinden sonra verilecek mola süresi ne kadardır?

39. 
Uluslararası tarifesiz yolcu taşıyan şoförlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

40. 
Günlük kesintisiz dinlenme süresi herhangi bir sebeple kesintiye uğrarsa dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur?