EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 9

Deneme Sınavı 9

Deneme Sınavı 9 Başarılar..

Adınız
1. 
Aşağıdakilerden hangisi geçici turnike uygulama malzemesi kullanılmalıdır?

2. 
Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?

3. 
Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutup başları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

4. 
Aşağıdaki durumlardan hangisinde SRC türü mesleki yeterlilik belgesi iptal edilir?

5. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında E-Devlet üzerinden düzenlenen; yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı, şube listesi, acente listesi, hat çizelgesi, zaman ve ücret tarifesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

6. 
Aşağıdakilerden hangi kuruma Özet Beyan sunulur?

7. 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde BİRİNCİ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

8. 
Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi ne kadardır?

9. 
Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?

10. 
Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

11. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli hazırlıkların yapılmasına rağmen, failin (suçlunun) kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi” durumuna ne denir?

12. 
Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde yerine getirilen geçici müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

13. 
Lastikler üzerinde yazılı olan (DOTDB9Z 747R 4818) bilgilerden hangisi bize üretim tarihi ile ilgili bilgi sağlar?

14. 
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kontrolü kaybetmeyi önleyen elektronik sistemlerden değildir?

15. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetlerine ara verebilmeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

16. 
Kendi iştigal konusu ile ilgili kendi araçlarıyla yurt içinde kendine ait eşyanın taşımacılığını yapacaklara hangi yetki belgesi verilir?

17. 
Taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktası kadar ara duraklar da dahil takip edilen yola ne ad verilir?

18. 
“ Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapı ve alanlar” aşağıdakilerden hangisidir?

19. 
Fiziki haritalarda ormanlık, çalılık, meyvelik gibi yerler hangi renk ile gösterilmiştir?

20. 
Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

21. 
Görüşün yetersiz olduğu dönemeç ve tepe üstü gibi yerlerde araçların arızalanmaları durumunda işaretleme reflektörü nasıl yerleştirilmelidir?

22. 
Sigortacılar hak sahibinin kaza ve zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, tazminatı kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

23. 
Dizel motorlu araçlarda emme zamanında silindir içerisinde aşağıdakilerden hangisi alınır?

24. 
Aşağıdakilerden hangisi temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

25. 
Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

26. 
Tarifeli yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan, yolcuların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı ve yolcu indirip bindirilen yere ne denir?

27. 
Okul taşıtlarının arkasında “DUR” Işıllı işareti hangi hallerde yakılır?

28. 
Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

29. 
Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

30. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi ne kadardır?

31. 
İş organizasyonunun aşamalarından biri olan aracın hava şartlarına göre hazırlığı aşağıdakilerden hangisinde yapılır?

32. 
Aşağıdakilerden hangisi araç kullanma kurallarından değildir?

33. 
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

34. 
Motor frenine yardımcı olan sistem retarder ne zaman kullanılır?

35. 
Kamyon, otobüs, kamyonet gibi taşıtların teknik muayene süresi aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

36. 
Aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden biri değildir?

37. 
Antrepoda sayım sonucunda eksik çıkan eşya hakkında Gümrük Kanunu’na göre hangi ceza verilir?

38. 
Gümrüğe sunulan eşya için ne zamana kadar ilgili gümrük idaresine bir özet beyan verilir?

39. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası kaç yıldan az olamaz?

40. 
Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan fiziksel etkilerden biridir?