EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 5

Deneme Sınavı 5

Deneme Sınavı 5 Başarılar...

Adınız
1. 
ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

2. 
AETR’ ye göre 11 saatlik günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak koşuluyla kaç saate indirilebilir?

3. 
AETR’ ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri kaç gün çalıştıktan sonra bir gün (24 saat) hafta tatili yapar?

4. 
Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

5. 
Aracın sağ ön tekerinin patlaması durumunda aracın buna tepkisi nasıl olur?

6. 
Aşağıdaki belgelerden hangisini eşya taşımacılığı yapılırken araçta bulundurulmak zorunlu değildir?

7. 
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacı değildir?

8. 
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

9. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/ çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

10. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre hangi belgenin aslı taşıtta bulunmalıdır?

11. 
Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından hangisi doğrudur? (Azami Genişlik – Azami Yükseklik)

12. 
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

13. 
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?

14. 
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılmaz?

15. 
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

16. 
Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

17. 
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer) Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

18. 
Aşağıdaki haritalardan hangisi daha KÜÇÜK ÖLÇEKLİ haritadır?

19. 
Aşağıdakilerden hangisi daha BÜYÜK ÖLÇEKLİ haritalardır?

20. 
E-90 işaretinin anlamı nedir?

21. 
Fiziki haritalarda kahverengi alan neyi ifade eder?

22. 
Otobüs, Kamyon, Tanker, Çekici ,Römork ve Yarı Römork gibi araçların kış lastik diş derinlikleri en az ne kadar olmalıdır?

23. 
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde koltuk sayısının kaçta kaçı oranında çocuk bağlama sisteminin bulundurulması zorunludur?

24. 
Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen yola ne ad verilir?

25. 
Aracın seyahati sırasında bilgi alınamayan ancak seyahati tamamladıktan sonra içerisindeki bilgilere ulaşılan Araç Takip Sistemine ne ad verilir?

26. 
Aşağıdakilerden hangisi gümrük kontrollerinde başvurulan hatlardan biri değildir?

27. 
Aşağıdaki malzemelerden hangisi araçtaki ilkyardım çantasında bulundurulmalıdır?

28. 
Dijital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

29. 
1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu’na göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?

30. 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde İKİNCİ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

31. 
Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?

32. 
Aşağıdaki araçların hangilerinde “takograf cihazı” bulundurmak ve kullanmak zorunludur?

33. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden ne kadar süre içinde faaliyete başlamak zorundadır?

34. 
Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

35. 
Fren hidrolik yağı, motor soğutma suyu, akü elektrolit seviyesi gibi aracın sıvı kontrolleri hangi periyotta kontrol edilebilir?

36. 
Aşağıdakilerden hangi yolla gümrük beyanı verilmez?

37. 
Fiziki haritalarda su ile ilgili detaylar hangi renk ile gösterilmiştir?

38. 
Aşağıdakilerden hangisinde iletişim süreci tam olarak verilmiştir?

39. 
TIR ve ATA Karnesi uygulamaları hususunda “Kefil Kuruluş” sıfatıyla aşağıdaki kurumlardan hangisi görevlendirilmiştir?

40. 
Aşağıdakilerden hangisi genel sigorta türlerinden değildir?