EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 009

Deneme Sınavı 009

Deneme Sınavı 009 Başarılar..

Adınız
1. 
Hangisi dışsal stres nedenlerinden biri değildir?

2. 
Hangisi başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

3. 
TIR Karnesi giriş-çıkış yaprakları veya bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak çakıştırılmasına ne ad verilir?

4. 
Aşağıdakilerden hangisi takibi yapılan araçların izlenme yöntemlerinden biridir?

5. 
Aracınızın ön lastiği patlarsa ne olur?

6. 
Seyir halindeyken aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

7. 
Otoyolların en tehlikeli bölümü (uyku getiren) nerelerdir?

8. 
Gümrük idaresince düzenlenen kara yolu taşıt onay belgelerinin nüshaları nerelerde bulundurulmaz/gönderilmez?

9. 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10. 
Kullanacağı araçla ilgili olarak iş organizasyonu yapmakla sorumlu olan şoför aşağıdaki işlemlerin hangisini yapmak zorunda değildir?

11. 
Tehlikeyi önceden algılayan, öngörüleri doğrultusunda kendisini ve çevresini koruma altına alan sürücü tipi aşağıdakilerden hangisidir?

12. 
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

13. 
Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcunun bedeni zarara uğraması veya ölümü ya da eşyasının zarara uğramasından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek kimin sorumluluğundadır?

14. 
İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?

15. 
Aşağıdakilerden hangisi turizmde kara yolu taşımacılığını cazip kılan faktörlerden biri değildir?

16. 
Motorun hareketli parçası olan Krank mili ve pistonlara yataklık yapan parça aşağıdakilerden hangisidir?

17. 
Motor yağ yakıyorsa egzoz dumanı ne renk olur?

18. 
Sadece yurt içinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan taşımacılığı yapan bir aracı kullanan şoförün alması gereken mesleki yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

19. 
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biridir?

20. 
Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörler arasında yer almaz?

21. 
Aşağıdakilerden hangisi stresin bedensel belirtilerinden biridir?

22. 
Aşağıdakilerden hangisi stresin zihinsel belirtilerinden biridir?

23. 
Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden biridir?

24. 
Aşağıdakilerden hangisi stresin duygusal belirtilerinden biridir?

25. 
Kan dolaşımı yetersizliği nedeniyle vücut canlılığının azalmasına ne denir?

26. 
Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın nedenlerinden biri değildir?

27. 
4 zamanlı motoru çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?

28. 
Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

29. 
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

30. 
Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?

31. 
Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın/mesafenin kaç metreyi geçmemesi gerekir?

32. 
Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

33. 
“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ………., diğer hallerde ……… fazla hızla sürülmemesi zorunludur.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

34. 
Isı, yanıcı madde ve oksijen faktörlerinin her birinin uygun oranda bir araya gelmesi ile başlayan kimyasal reaksiyona ne denir?

35. 
İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

36. 
İş organizasyonu (iş öncesi hazırlık) ta hangisi gerekli değildir?

37. 
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

38. 
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

39. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

40. 
Araçta geçme ile ilgili aşağıdaki davranış hangi sıra ile izlenmelidir? 1 - Geçiş şeridine yeteri kadar ilerlemek 2 - Sola dönüş lambası ile sinyal vermek 3 - Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 4 - Sağa dönüş lambası ile sinyal vermek