EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 008

Deneme Sınavı 008

Deneme Sınavı 008 Başarılar..

Adınız
1. 
Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

2. 
Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

3. 
Gümrük idareleri tarafından tanzim edilerek onaylanan "Karayolu Taşıtı Onay Belgesi” en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir?

4. 
Kara yolu taşıt onay belgesi hangi dillerde basılır?

5. 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6. 
Lastikler ne zaman kontrol edilmelidir?

7. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre hangi belgenin aslı taşıtta bulunmalıdır?

8. 
Aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki KAPALI KAPI SEFERLERİ İLE GİDİŞİ DOLU, DÖNÜŞÜ BOŞ veya gidişi boş dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

9. 
2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton üzeri araçlarda toplam ne kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

10. 
Araçta kısa farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

11. 
( 1,2,3,4,23,24 numaralı koltukların ) emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir?

12. 
Çekici ve kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?

13. 
Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?

14. 
Tenteneli araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami genişlik kaç metredir?

15. 
Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

16. 
Aşağıdakilerden hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

17. 
Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

18. 
TIR mevzuatımıza göre, bir TIR taşınmasında hareket ve varış gümrük idarelerinin sayısı en fazla kaç olabilir?

19. 
Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreci tam olarak verilmiştir?

20. 
Ticaret odasından alınan TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren geçerlilik süresi kaç gündür ?

21. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

22. 
Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

23. 
Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

24. 
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

25. 
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

26. 
Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

27. 
Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

28. 
Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29. 
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

30. 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenecektir?

31. 
Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

32. 
I. Arkadan çarpma II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme. Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

33. 
Geceleyin Öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak gerekir?

34. 
Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

35. 
Belirli bir prim karşılığında gerçekleşmesi olası bir riske karsı sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde güvence veren, tazminat ödemesi taahhüdünde bulunan şirketlere ne denilmektedir?

36. 
Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

37. 
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

38. 
Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

39. 
Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

40. 
Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?