EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 007

Deneme Sınavı 007

Deneme Sınavı 007 Başarılar..

Adınız
1. 
Aşağıdakilerden hangisi “Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilere” verilen yetki belgesidir?

2. 
Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

3. 
Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?

4. 
Sisli yol kesimlerinde hangi farların kullanılması uygun ve güvenlidir?

5. 
Yetki Belgesi Sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

6. 
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?

7. 
Hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

8. 
Servis freni bozuk araçların "çeki demiri" ile çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

9. 
Kamu yönetiminde uygulanmakta olan ve elektronik ortam üzerinden vatandaş, işletme ve diğer kamu kurumlarıyla etkileşime imkan veren anlayış ve uygulamalara ne denir ?

10. 
İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

11. 
Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına denir. Yukarıda tanımı verilen taşıma türü aşağıdakilerden hangisidir?

12. 
Resimdeki işaret arızalanan kamyon, otobüs ve çekicilerin işaretlenmesinde kullanılan engel işaretidir. Engel işareti arızalı araca kaç metre mesafeye konulur ve kaç metre mesafeden görünmelidir?

13. 
Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyete ne denir?

14. 
Şanzımandan alınan hareketi 90 derece açıyla tekerleklere ileten ve virajlarda iç tekerleklerin daha az, dış tekerleklerin daha fazla dönmesini sağlayan sistem hangisidir?

15. 
Yolcu taşımalarında A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

16. 
Turist taşıma aracında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?

17. 
Akü başka bir aküyle takviye yapılacak ise her iki akünün de voltajı nasıl olmalıdır?

18. 
Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

19. 
Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

20. 
Taşıt yolu karşı yöndeki trafiğe kapalı ise bu karayoluna ne ad verilir?

21. 
Yeşil Kart Sigortasının tanımı aşağıda sunulan maddelerden hangisidir?

22. 
Şerit değiştirirken aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılmaz?

23. 
TIR Sistemine göre kamyon üstü yapılan gümrük işlemine ne ad verilir?

24. 
Sağa dönmek isteyen araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

25. 
C 2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır?

26. 
Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?

27. 
Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerden biridir?

28. 
Araçların karayolunda güvenli seyredebilmesi için uymak zorunda olduğu genişlik, uzunluk ve yüksekliği belirleyen ölçülere ne ad verilir?

29. 
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilen yetki belgesidir?

30. 
2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçlara ne ad verilir?

31. 
Kaygan yüzeylerdeki debriyaj pedalının ani bırakılması aracın hangi hareketine neden olabilir?

32. 
Durmayı gerektirecek bir tehlikenin görülmesi ve algılanması ile birlikte frene basılması anına kadar geçen sürede kat edilen yola ne ad verilir?

33. 
Motor gücünden en iyi şekilde yararlanabilmeyi ve acil durumlarda gerekli ivmeyi sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

34. 
Bagajlar nasıl etiketlenir?

35. 
Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?

36. 
Aşağıdakilerden hangisi kişinin strese girmesine yol açan faktörlerden biri olabilir?

37. 
Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

38. 
Aşağıdakilerden hangisi aracıyla yokuş çıkarken geriye doğru kaymaya başlayan sürücülerin direksiyona yapacakları hareketlerdendir?

39. 
Aşağıdakilerden hangisi haritalarda aranan özelliklerden biridir?

40. 
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC sindeki *A * harfini tanımlar ?