EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 006

Deneme Sınavı 006

Deneme Sınavı 006 Başarılar..

Adınız
1. 
Resimde gördüğünüz gösterge ve kumanda kolunun işlevi nedir?

2. 
Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?

3. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ülke içindeki iki nokta arasında hangi taşıtlar taşıma yapamaz?

4. 
Motorlu araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen faktör hangisidir?

5. 
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacı değildir?

6. 
Aşağıdakilerden hangisi, bireyler arası ilişkilerden kaynakların sorunların sebeplerinden biri değildir?

7. 
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

8. 
Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerdendir?

9. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10. 
Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

11. 
Vantilatör kayışının koptuğu önce hangi göstergeden anlaşılır?

12. 
Yetki belgesi sahipleri Yetki Belgelerinin yenilenmesi için, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren, geriye doğru kaç gün öncesinden bakanlığa müracaat etmeleri gereklidir?

13. 
Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

14. 
Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir?

15. 
Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?

16. 
Harita üzerinde otoyollar hangi renklerle gösterilir?

17. 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını ile arasında aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

18. 
Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen küçük boyutlu koli sandık paket gibi eşyaya ne ad verilir?

19. 
Ambalajlı ürünlerin mekanik etkilerinden korunması veya ortaya çıkan zararların en az seviyede tutulması için üzerinde durulması gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

20. 
Hangi cins motorlu araçlarda ilkyardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?

21. 
Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?

22. 
Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

23. 
Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile kamyonun karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir?

24. 
Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

25. 
Aşağıdakilerden hangisi ‘’Nakliyeciler açısından ‘’ TIR sisteminin avantajlarından biri değildir?

26. 
Aşağıdakilerden hangisi otobüs kaptanının görevleri arasında yer almaz?

27. 
Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

28. 
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda bulundurulması zorunlu belgelerdendir?

29. 
Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur?

30. 
Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; Türk vatandaş veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkmasına imkan Sağlayan kimseye/kimselere ne ceza verilir?

31. 
Kaçakçılıkla mücadele Kanunu’na göre ‘ithali yasaklanan eşyayı ithal eden kişiye’ verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

32. 
‘’Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler………………süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra…………..hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.’’ Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?

33. 
Aşağıdakilerden hangisi “araç takip sistemlerinin” faydalarındandır?

34. 
Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri değildir?

35. 
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

36. 
Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

37. 
5607 SAYILI Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer fiillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

38. 
Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreci tam olarak verilmiştir ?

39. 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

40. 
Sola dönmek isteyen sürücü nasıl davranmalıdır?