EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 005

Deneme Sınavı 005

Deneme Sınavı 005 Başarılar..

Adınız
1. 
Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin üstlendiği riske karşılık, sigorta ettirenin ödediği güvence satın alma bedelini ifade eder?

2. 
Otoyoldan ÇIKARKEN hangi şeridin kullanılması zorunludur?

3. 
Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

4. 
Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilke değildir?

5. 
Havası inik lastiklerle ilgili hangisi yanlıştır?

6. 
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir ?

7. 
Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

8. 
Araçlarda hangi ışıkların çalışır vaziyette bulundurulması zorunlu değildir?

9. 
Hangisi yakıt tasarrufu sağlar?

10. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

11. 
Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sigorta genel şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

12. 
Poliçede bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminat miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminata ne denir?

13. 
Seyyar İzleme Sistemi araçların bulundukları konumları hangi sistem yardımıyla tespit etmektedir ?

14. 
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?

15. 
Araç takip sistemlerinden olan “Karakutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

16. 
Aşağıdakilerden hangisi genel istatistikler doğrultusunda trafik kazalarına neden olan en büyük faktördür?

17. 
Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında değildir?

18. 
Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

19. 
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran bir özelliktir?

20. 
Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

21. 
Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme ne olarak tanımlanır?

22. 
Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?

23. 
Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin kullanım alanlarından biri değildir?

24. 
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

25. 
Aşağıdakilerden hangisi Mobil izleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?

26. 
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

27. 
Lastik üzerinde yazan tanıtıcı P 215 / 55 R16 89 H yazısındaki 55 ibaresi lastiğin hangi kısmının ölçümüdür?

28. 
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

29. 
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

30. 
Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

31. 
Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?

32. 
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derece güvenlik gerecidir?

33. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

34. 
Heimlich manevrasının doğru tanımı hangisidir?

35. 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

36. 
Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

37. 
Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?

38. 
Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasının sebebi hangisidir?

39. 
Taşıması yapılan eşyaların fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir şekilde belirtilmesi için düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

40. 
Sağa dönüşlerde yük hangi yöne savrulur?