EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 004

Deneme Sınavı 004

Deneme Sınavı 004 Başarılar..

Adınız
1. 
Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2. 
Taşımada yaralılar için sedye kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3. 
Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

4. 
Aracınız kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangi hareketin yapılmaması gerekir?

5. 
Yangın çıkan araçta müdahale önceliği sırası aşağıdakilerden hangisidir? I- Yolcuların olduğu kabin II- Yangının başladığı kısım III- Yakıt deposu

6. 
Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması ya da metal cisim kaçması halinde yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır?

7. 
Ticari taşıt kullanan şoförler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

8. 
Ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı kara yolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişiye ne ad verilir?

9. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin esas amacı nedir?

10. 
Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

11. 
Aşağıdaki mesleki yeterlilik belge türleri eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır?

12. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki taşımacılıkla ilgili faaliyetlerin yapılabilmesi için alınması zorunlu olan belgenin adı nedir?

13. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisinin denetim ile ilgili görevi yoktur?

14. 
Uluslararası ve yurt içi yolcu ve turizm taşımacılığı sürücü belgesi hangisidir?

15. 
Akünün araca takılması sırasında önce hangi kabloyu takmak gerekir?

16. 
Aşağıdakilerden hangisi yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yeri ifade eder?

17. 
Aşağıdakilerden hangisi alkolün meydana getirdiği etkilerden değildir?

18. 
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

19. 
Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevi değildir?

20. 
Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü trafikten men edilir?

21. 
Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslar arası yol numarasıdır?

22. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23. 
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcılar ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

24. 
Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

25. 
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmelidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

26. 
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

27. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?

28. 
Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

29. 
Lastik hava basınçları kaç günde bir ölçülerek kontrol edilmelidir?

30. 
Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası ve yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilen yetki belgesidir?

31. 
Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

32. 
Aşağıdakilerden hangisi “Mekik sefer” in doğru tanımıdır?

33. 
Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

34. 
Motor soğutma suyuna depoluk eden parça hangisidir?

35. 
Aşağıdaki olaylardan hangisi yağmur yağarken oluşmaz?

36. 
Bazı yerlerde buzlanma riski yüksektir. Aşağıdaki yerlerden hangisi bu yerlerden değildir?

37. 
Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

38. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden "büyük otobüs" kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

39. 
Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

40. 
Araç kullanırken ellerin direksiyon üzerindeki pozisyonu nasıl olmalıdır?