EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 0011

Deneme Sınavı 0011

Deneme Sınavı 0011 Başarılar..

Adınız
1. 
Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

2. 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde İKİNCİ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

3. 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

4. 
Sivas’tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya’ya oradan da Uşak’a gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

5. 
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak birbirinden ayrılmasına ne denir?

6. 
Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?

7. 
Bir sigorta sözleşmesinin oluşumunda, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmaları hangi kavramla ifade edilir?

8. 
İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?

9. 
Korna ne zaman kullanılmaz?

10. 
Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?

11. 
Fiziki haritalarda yol çizgileri, demiryolları ve rakım noktaları hangi renk ile gösterilmektedir?

12. 
TIR Uygulama Tebliğine göre, güzergah kat etme süresi Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-şubat-Mart aylarında kaç saattir?

13. 
Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

14. 
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

15. 
Yüklü veya yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçülere ne ad verilir?

16. 
Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

17. 
Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir?

18. 
Mavi zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış D-817 yazısı haritada neyi belirtir?

19. 
Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

20. 
İhracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen, malzemenin İMAL EDİLDİĞİ ÜLKEYİ gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?

21. 
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ürünlerin taşınmasında ortaya çıkan hasarların sebebi değildir?

22. 
Aşağıdakilerden hangisi sigorta işlemlerinde kullanılacak belgelerden değildir?

23. 
Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri 6 günlük araç kullanma süresinden sonra ne kadar süre hafta tatili kullanmak zorundadır?

24. 
Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmamış ise poliçenin başlama ve bitiş saatleri hangisidir?

25. 
Kaza yerinde açık yara pansumanında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

26. 
Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

27. 
Servis freni bozuk araçların şekildeki gibi “çeki demiri” ile çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

28. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın kasko değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine ödemesi halinde, araç, sahibine iade edilir?

29. 
Karakter , yetenek ve huy aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

30. 
Hasar oluştuğunda yapılan ödemeler hangi prensip çerçevesinde yer alır?

31. 
Aşağıdakilerden hangileri otoyola girebilir?

32. 
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

33. 
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derecede aktif güvenlik gereçlerinden biridir?

34. 
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

35. 
Motor çalışırken şarj göstergesi değer göstermiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

36. 
Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında ne düşünür?

37. 
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

38. 
Hangisi aşırı kanama sonucu “şok”a girmekte olanlar için alınabilecek ilk yardım önlemlerindendir?

39. 
Aşağıdakilerden hangisi Araç Takip Sistemlerinin kullanım alanlarındandır?

40. 
Aşağıdakilerden hangisi Suriye’ye açılan sınır kapımızdır?