EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 001

Deneme Sınavı 001

Deneme Sınavı 001 Başarılar...

Adınız
1. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanuna göre; geçiş ücretlerini tespit etmeye, artırmaya, indirmeye veya kaldırmaya yetkili olan ve tarifeli yolcu taşımacılığı ile kargo taşımacılığı ücretlerine ‘görülmüştür’ şerhi veren bakanlık hangisidir?

2. Bazı kurumların acil çağrı merkezleri 112 çatısı altında birleştirilmiştir. Aşağıdaki kurumlardan hangisi 112 acil çağrı merkezi bünyesinde değildir?

3. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

4. İlkyardımın ABC’ sindeki ‘C’ harfini tanımlar?

5. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin kapsamındadır?

6. Yetki belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

7. Karayolunda taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere yetki belgesi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

8. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithal eden kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

9. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

10. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirimde bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

11. Aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki KAPALI KAPI SEFERLERİ İLE GİDİŞİ DOLU, DÖNÜŞÜ BOŞ veya gidişi boş dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

12. Lastiğin üzerindeki sayılardan 2418 neyi ifade etmektedir?

13. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?

14. Gümrük gözetimindeki eşyanın asli nitelikleri değiştirilmeden; istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, karıştırılması gibi işlemlere tabi tutulmasına ne denir?

15. Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

16. İlk kez işlenen kaçakçılık suçunda uygulanan yaptırım türü hangisidir?

17. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, devletin siyasi veya askeri güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde verilecek hapis cezası kaç yıldan az olamaz?

18. Resimdeki trafik işaretinin anlamı nedir?

19. Resimdeki trafik işaretinin anlamı nedir?

20. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?

21. Kara, hava, deniz veya demiryolu gibi temel taşıma türlerinden en az ikisini kullanarak birbirine entegre ve organize biçimde gümrükleme, elleçleme ve depolama vb. faaliyetleri de kapsayacak bir şekilde gerçekleştirilen taşıma türüne ne ad verilir?

22. Hız sınırlayıcı cihaz hangi araçlarda bulunmaz?

23. Aracınız, hareket halinde iken eğer gösterge panelinizdeki akü lambası yanıyor ise arıza nerededir?

24. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü ŞEHİRLER ARASI YOLDA öndeki aracı en az kaç metre mesafeden takip edebilir?

25. N1 sınıfı kamyonetin OTOYOLDAKİ hız sınırı saatte kaç kilometredir?

26. Kamyon ve çekicilerin OTOYOLDAKİ hız sınırı saatte kaç kilometredir?

27. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?

28. Arızalı araçlar çekilirken araya bağlanan halatın uzunluğu 2,5 metreden fazla olursa, halatın orta noktasına bağlanacak kırmızı renkteki bezin ebatları en az ne kadar olmalıdır?

29. Resimde gördüğünüz sembol ne anlama gelmektedir?

30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki ULUSLARARASI yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri, üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler ve sonrasında en az kaç gün istirahat etmelidirler?

31. Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan, yük taşımak için imal edilmiş araçlara ne denir?

32. Bir yıl içinde hız sınırını yüzde 30 veya yüzde 50’nin üzerinde 5 kez aşan sürücülerin ehliyetleri emniyet yetkilileri tarafından kaç yıl süreyle geri alınır?

33. Ölümlü trafik kazasında asli kusurlu olan araç sürücüsünün ehliyetine emniyet yetkilileri tarafından ne kadar süreyle el konulur?

34. Resimdeki aletin adı nedir? Bu aletin hangi araçlarda bulunması zorunludur?

35. Mavi zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış D-817 yazısı haritada neyi belirtir?

36. Bir şoför Tokat’tan yola çıkmış ve önce Osmaniye’ye, oradan da Erzurum’a seyahat etmiştir. Şoför sırasıyla hangi yönlere hareket etmiştir?

37. Hava yolunun tam tıkanması nedeniyle nefes alamayan hastaya uygulanacak ilkyardım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

38. Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu ne kadar zaman içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

39. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

40. Haritada gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?