EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 002

Deneme Sınavı 002

Deneme Sınavı 002 Başarılar..

Adınız
1. 
Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesi alması gerekir?

2. 
En etkili yavaşlama nasıl yapılır?

3. 
Lastiği ayakta tutan, esneyerek süspansiyon sağlar ve darbeleri emen lastiğin parçasına ne denir?

4. 
Taşıması yapılan eşyaların cinsi, eşya adedi, koli adedi veya diğer ambalaj miktarlarını belirten belge aşağıdakilerden hangisidir?

5. 
Ticari otomobillerde kış lastiği diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?

6. 
Otobüs, Kamyon, Tanker, Çekici, Römork ve Yarı Römork gibi araçların lastik diş Derinlikleri ne kadar olmalıdır?

7. 
Aşağıdakilerden hangisi motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden biridir?

8. 
Akünün içindeki saf su ile sülfürik asitin birleşmesine ne nedir?

9. 
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

10. 
İki yönlü karayolunda geçme sırasında, geçme kuralının mecbur kıldığı şartlar Dolayısı ile hız sınırlarını aşan sürücülere ne ceza verilir?

11. 
Uluslararası karayolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

12. 
Malların kara yolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin kuralları hangi sözleşme düzenlenmiştir?

13. 
Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

14. 
Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?

15. 
Motorlara en çok zarar veren şey aşağıdakilerden hangisidir?

16. 
Kaçakçılıkla mücadele Kanunun da tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

17. 
Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?

18. 
Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

19. 
Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

20. 
Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

21. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların kaldırılmadığı takdirde sayısı kaça ulaşıncaya kadar yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur?

22. 
Yürürlükteki hükümler uyarınca ithalatta ve/veya ihracatta eşyaya uygulanan ithalat ve/veya ihracat gümrük vergilerinin tümünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

23. 
Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

24. 
Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?

25. 
Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerden birisidir?

26. 
İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan aşağıdakilerden hangisidir?

27. 
Motorlar yapım özelliklerine göre kaç şekilde sınıflandırılır?

28. 
Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?

29. 
Aşağıdakilerden hangisi kişinin strese girmesine yol açan faktörlerden biri olabilir?

30. 
Aşağıdakilerden hangisi “araç takip sistemlerinin” faydalarındandır?

31. 
TIR sözleşmesi ile saptanan TIR rejimi altında eşyaların bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden bir varış noktasındaki gümrük idaresine taşınmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

32. 
Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?

33. 
Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri değildir?

34. 
Karda ne çeşit lastik daha fazla tutunma sağlar?

35. 
Dijital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

36. 
Hangi farlar, hızlı yol kesimlerinde gündüzleri güneşli havalarda bile yakılmalı ve daha iyi görünme sağlanmalıdır?

37. 
Virajlara girildiğinde üzerinde yük azalan tekerleklerin yol ile teması nasıldır?

38. 
Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna ne denir?

39. 
Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığına ne ad verilir?

40. 
Araçların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlığına ne ad verilir?