EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 003

Deneme Sınavı 003

Deneme Sınavı 003 Başarılar..

Adınız
1. 
Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

2. 
Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

3. 
Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

4. 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

5. 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer faillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?

7. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

8. 
Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesi’nde yer alan bilgilerden birisi değildir?

9. 
Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?

10. 
I. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi, II. Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması, III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması, IV. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin sırasını doğru olarak tanımlar?

11. 
.………kayıtları, kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçta, 5 yıl süreyle iş yerinde, iş yeri yoksa araçlarda muhafaza edilmek zorundadır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelmelidir?

12. 
I. Yangına müdahale edilir II. Araç deposuna müdahale edilir III. Yolcular indirilir. Otobüs gibi toplu taşıma araçlarında yangın çıkması halinde yapılması gerekenler sıralamasın da hangisi doğrudur?

13. 
Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?

14. 
İş akdini (sözleşmesini) istisna vekalet akitlerinden ayıran unsur nedir?

15. 
Bir malın veya eşyanın yurda giriş veya çıkışı gümrüğe tabi bir eşyanın gümrük işlemleri yapılmadan ülkeye sokulması veya ülkeden çıkarılmasına ne denir?

16. 
Ülkemizde TIR ve ATA karnesi uygulamaları hususunda ‘’Kefil Kuruluş’’ sıfatıyla kim görevlendirilmiştir?

17. 
Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

18. 
Aşağıdakilerden hangisi araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

19. 
Eşyanın tam muayene yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

20. 
Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

21. 
Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

22. 
Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

23. 
Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde suç teşkil eder?

24. 
Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

25. 
Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisine sonuna kadar basılarak marş yapılır?

26. 
Fren pedalına basıldığında fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

27. 
Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

28. 
Omurga hasarı olduğu bilinen bir hastayı taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?

29. 
Aşağıdakilerden hangisi kalp krizinin belirtilerinden değildir?

30. 
Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

31. 
Özel kanunları gereğince vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak, satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisi kapsamına girer?

32. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmez?

33. 
Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

34. 
Araç takip sistemleri aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

35. 
Turistlerin algılama biçimlerini etkileyen unsur hangisidir?

36. 
Yurt içi ve uluslararası taşımalarda yolcunun kaç kilogram ücretiz bagaj hakkı vardır?

37. 
Hangisi turist-şoför ilişkilerinde temel prensiplerden değildir?

38. 
Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

39. 
Aşağıdakilerden hangisi aracın içinin fiziksel kontrolünü yapmakla ilgilidir?

40. 
Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?