EFEM SRC KURSU Deneme Sınavı 0013

Deneme Sınavı 0013

Deneme Sınavı 0013 Başarılar..

Adınız
1. 
Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yasaktır?

2. 
Aşağıdakilerden hangisi işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara verilen isimdir?

3. 
Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?

4. 
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

5. 
Kaza yerinde usulüne uygun ilkyardım tedbirleri uygulamayan kişiye hangi ceza uygulanır?

6. 
İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, hangi kanunda yapılmıştır?

7. 
Aşağıdakilerden hangisi, araç takibinin yöntemlerinden biridir?

8. 
Araç takip Sistemleri aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?

9. 
Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

10. 
Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

11. 
Sürücülükte motivasyonu arttıran faktörlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

12. 
Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

13. 
Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır?

14. 
Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

15. 
Araç takip sistemleri ile aracınıza hangi işlevi yaptıramazsınız?

16. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

17. 
Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?

18. 
Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

19. 
Tehlikeli madde taşıyan aracın YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİ azami hızı saatte kaç kilometredir?

20. 
Gündüz, görüşün yeterli olmadığı kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?

21. 
Şekildeki araçların geçiş sırası nasıl olmalıdır?

22. 
Turizm bölgelerini gösteren levhalar hangi renktedir?

23. 
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

24. 
Haritada gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

25. 
ilkyardımın B si nedir?

26. 
A Türü yetki belgelerine kaydedilecek araçlar kaç yaşından büyük olamaz?

27. 
Trafik sigortası hangi hallerde teminat dışında kalır?

28. 
Yolcu taşımacılığı yapanlar, araçlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmalıdırlar?

29. 
Aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisinin açıklaması yanlıştır?

30. 
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

31. 
Resimdeki karayolu ne tür karayoludur?

32. 
Resimdeki gibi trafik ışıklarında bulunan DUR levhasına ne zaman uymak gerekir?

33. 
Şekildeki araçlardan hangisi önce geçmelidir?

34. 
Kar yağışının olduğu durumlarda otobüs ve kamyonun ŞEHİR İÇİNDE hız sınırı kaç kilometredir?

35. 
Aşağıdakilerden hangisi bir "Davranış ” olarak tanımlanamaz?

36. 
Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

37. 
Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske kullanılır?

38. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarafları kimlerdir?

39. 
Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirimde bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

40. 
Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?