Deneme Sınavı 13 Başarılar..

Adınız
1. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre verilmiş idari para cezası ne kadar süre içerisinde ödenirse indirimden faydalanılır?

2. 
Kamyonet, minibüs ve otomobil araçlarının kış lastiği diş derinliği kaç mm az olamaz?

3. 
Lastiklerin rotasyonu ne anlama gelir?

4. 
Aşağıdakilerden hangisi ‘’dolu bir kamyon yükü ‘’ anlamına gelmektedir?

5. 
Bir ambalaj , kaç cm yükseklikten sert bir zemine düştüğünde uğrayacağı şoka karşı ürünü koruyucu nitelikte olmalıdır?

6. 
Herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

7. 
İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktaya ne denir?

8. 
Otoyola GİRİLDİĞİNDE hangi şeridin kullanılması zorunludur?

9. 
Otoyoldan ÇIKARKEN hangi şeridin kullanılması zorunludur?

10. 
Seyir halinde aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

11. 
Stepnenin havası en az kaç günde bir kontrol edilmelidir?

12. 
Sürücünün tehlikeyi fark edip, frene basana kadar geçen sürede gidilen mesafeye ne ad verilir?

13. 
Sürücünün tehlikeyi fark ettiği andan, aracın durmasına kadar kat edilen mesafeye ne ad verilir?

14. 
4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi izin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogram fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı ifade eder?

15. 
Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

16. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre verilmiş idari para cezası ne kadar süre içerisinde ödenmesi gerekir?

17. 
Karayolu taşıma mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

18. 
Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

19. 
Kavşaklarda sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

20. 
Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanmaları durumunda aracın arkasına koymak için hangi uyarı işareti konulur?

21. 
Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?

22. 
Trafik işaretlerine uymada; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

23. 
Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek değildir?

24. 
Hangisi araç takip sistemi değildir?

25. 
Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?

26. 
Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D- 817 işareti neyi belirtir?

27. 
Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

28. 
Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?

29. 
Gümrük Kanunu’na göre özet beyanını kim verir?

30. 
Gümrük Kanunu’na göre transit rejiminde rejim hak sahibine ne ad verilir?

31. 
Gümrük mevzuatına göre, eşyanın gümrük mührü altında taşınması için karayolu taşıt onay belgesini hangi kurum verir?

32. 
Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

33. 
Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

34. 
Yetkili gümrük müdürlükleri tarafından düzenlenen “Karayolu Taşıt Onay Belgesi” kaç yıl geçerlidir?

35. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak “Kontrollü teslimat” işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütemez?

36. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

37. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur?

38. 
Özel kanunları gereğince, vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak, satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

39. 
Süresi bitmiş olan bir poliçenin aynı şart ve koşullarda 2-3 ay gibi bir süre ile uzatılmasına aşağıdakilerden hangisi denir?

40. 
Yeşil kart sigortasının tanımı aşağıdaki maddelerden hangisidir?