Deneme Sınavı 1 Başarılar...

Adınız
1. 
Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2. 
Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücuda etkilerinden birisi değildir?

3. 
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

4. 
Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

5. 
Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliği değildir?

6. 
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

7. 
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

8. 
Lastik Havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

9. 
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

10. 
Karayolları trafik kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevi değildir?

11. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?

12. 
Devamlı araç kullanma süresi sonunda verilen mola en az ne kadar olmalıdır?

13. 
Araç kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

14. 
Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki işletmelerin faaliyet gösterebilmeleri için almaları gereken belgeye ne ad verilir?

15. 
Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü trafikten men edilir?

16. 
Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

17. 
Bazı yerlerde buzlanma riski yüksektir. Aşağıdaki yerlerden hangisi bu yerlerden değildir?

18. 
I- Yolcuların olduğu kabin II- Yangının başladığı kısım III- Yakıt deposu Yangın çıkan bir araçta müdahale önceliği sırası aşağıdakilerden hangisidir?

19. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisinin denetimle ilgili görevi yoktur?

20. 
Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?

21. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

22. 
A Türü yetki belgelerine kaydedilecek araçlar kaç yaşından büyük olamaz?

23. 
Geçerli teminat tutarlar üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

24. 
Ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişiye ne ad verilir?

25. 
Aşağıdakilerden hangisi yolcunun araca bindiği veya yükün taşımacıya teslim edildiği yeri ifade eder?

26. 
Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

27. 
Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınması Yukarıda tanımı verilen taşıma türü aşağıdakilerden hangisidir?

28. 
Araç kullanırken ellerin direksiyon üzerindeki pozisyonu nasıl olmalıdır?

29. 
TIR Sistemine göre kamyon üstü yapılan gümrük işlemine ne ad verilir?

30. 
TIR Karnesi giriş-çıkış yaprakları veya bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak çakıştırılmasına ne ad verilir?

31. 
Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınır?

32. 
TIR Karnesi ile yapılan taşımalarda en fazla kaç gümrük işlemi yapılır?

33. 
2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre: tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton üzeri araçlarda, toplam ne kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

34. 
Hangisi turist şoför ilişkilerinde temel prensiplerden değildir?

35. 
Aşağıdakilerden hangisi daha dar tabanlı lastik kullanmanın sonuçlarından değildir?

36. 
Aşağıdakilerden hangisi lastiğin kısımlarından değildir?

37. 
Araç kullanırken araçta taşınan yük için en büyük fiziksel etki ne zaman meydana gelir?

38. 
Arasında boşluk olan yüklerde aşağıdaki tedbirlerden hangisi alınmaktadır ?

39. 
30 saatlik sürede taşıt iki şoför tarafından kullanılıyorsa her bir şoför en az kaç saat dinlenmelidir?

40. 
“88-89” kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylerken geçen sürede ardgeçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisidir?