Deneme Sınavı 7

Deneme Sınavı 7 Başarılar..

Adınız
1. 
Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

2. 
Aşağıdakilerden hangisi, bireyler arası ilişkilerden kaynakların sorunların sebeplerinden biri değildir?

3. 
Omurga hasarı olduğu bilinen bir hastayı taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?

4. 
Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

5. 
Taşıtlarda sürücü yanındaki ön koltukta kaç yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır?

6. 
Turistlerin algılama biçimlerini etkileyen unsur hangisidir?

7. 
Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesi alması gerekir?

8. 
En etkili yavaşlama nasıl yapılır?

9. 
Aşağıdakilerden hangisi motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden biridir?

10. 
Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

11. 
Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?

12. 
Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

13. 
Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

14. 
Yürürlükteki hükümler uyarınca ithalatta ve/veya ihracatta eşyaya uygulanan ithalat ve/veya ihracat gümrük vergilerinin tümünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

15. 
Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?

16. 
İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan aşağıdakilerden hangisidir?

17. 
Motorlar yapım özelliklerine göre kaç şekilde sınıflandırılır?

18. 
Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?

19. 
Aşağıdakilerden hangisi “araç takip sistemlerinin” faydalarındandır?

20. 
Hangi farlar, hızlı yol kesimlerinde gündüzleri güneşli havalarda bile yakılmalı ve daha iyi görünme sağlanmalıdır?

21. 
Hangisi başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

22. 
Otoyolların en tehlikeli bölümü (uyku getiren) nerelerdir?

23. 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

24. 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

25. 
Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcunun bedeni zarara uğraması veya ölümü ya da eşyasının zarara uğramasından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek kimin sorumluluğundadır?

26. 
Sadece yurt içinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan taşımacılığı yapan bir aracı kullanan şoförün alması gereken mesleki yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

27. 
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biridir?

28. 
Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın nedenlerinden biri değildir?

29. 
Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

30. 
Kamyon kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

31. 
Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?

32. 
Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın/mesafenin kaç metreyi geçmemesi gerekir?

33. 
Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

34. 
Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir?

35. 
İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

36. 
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

37. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

38. 
Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?

39. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ülke içindeki iki nokta arasında hangi taşıtlar taşıma yapamaz?

40. 
Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

41.