Deneme Sınavı 3

Deneme Sınavı 3 Başarılar..

Adınız
1. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin esas amacı nedir?

2. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki taşımacılıkla ilgili faaliyetlerin yapılabilmesi için alınması zorunlu olan belgenin adı nedir?

3. 
Uluslararası ve yurt içi yolcu ve turizm taşımacılığı sürücü belgesi hangisidir?

4. 
Akünün araca takılması sırasında önce hangi kabloyu takmak gerekir?

5. 
Lastik üzerinde yazan tanıtıcı P 215 / 55 R16 89 H yazısındaki 55 ibaresi lastiğin hangi kısmının ölçümüdür?

6. 
Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

7. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden "büyük otobüs" kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

8. 
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

9. 
Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

10. 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11. 
Lastikler ne zaman kontrol edilmelidir?

12. 
I. Yangına müdahale edilir II. Araç deposuna müdahale edilir III. Yolcular indirilir Otobüs gibi toplu taşıma araçlarında yangın çıkması halinde yapılması gerekenler sıralamasın da hangisi doğrudur?

13. 
Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

14. 
Aşağıdakilerden hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

15. 
Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

16. 
Ticaret odasından alınan TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren geçerlilik süresi kaç gündür ?

17. 
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

18. 
Heimlich manevrasının doğru tanımı hangisidir?

19. 
Karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

20. 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her kaç saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenecektir?

21. 
Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak gerekir?

22. 
Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

23. 
Belirli bir prim karşılığında gerçekleşmesi olası bir riske karsı sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde güvence veren, tazminat ödemesi taahhüdünde bulunan şirketlere ne denilmektedir?

24. 
Araçların güvenli sürüş ve konforunu sağlayan araç parçaları nelerdir?

25. 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

26. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

27. 
Hızı 70 km/h olan bir aracın, normal havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

28. 
Aşağıdakilerden hangisi karayolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

29. 
Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

30. 
Hangi durumdaki yaralı, sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

31. 
Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

32. 
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin kapsamı dışındadır?

33. 
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

34. 
Bir aracın güvenle taşıyabileceği azami yük ağırlığına veya azami yolcu sayısına ne denir?

35. 
Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

36. 
Yağmurlu bir günde araç kullanırken kaldırımdaki yayalara SU SIÇRATMAMAYA özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

37. 
Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

38. 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer faillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

39. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?

40. 
Çekici ve kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?