EFEM SRC KURSU Deneme Sınavları Deneme Sınavı 12

Deneme Sınavı 12

Deneme Sınavı 12 Başarılar...

Adınız
1. 
Resimdeki gibi bir tırmanma şeridinde hangi şeridi sürekli işgal etmek yasaktır?

2. 
Şekildeki gibi taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı, bir gidiş ve bir dönüşü bulunan karayoluna ne ad verilir?

3. 
Yetki belgesi sahibinin ölümü üzerinde kanuni mirasçılar yetki belgesini devam ettirmek için kaç yıl içerisinde uygun koşulları sağlamak zorundadırlar?

4. 
Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?

5. 
Araçlar yüklenirken yükün boyutları nasıl olmalıdır?

6. 
1 numaralı araç saatte 80 km hızla gidiyorsa öndeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

7. 
Reflektör ve ENGEL İŞARETİ arkadan gelen araç tarafından kaç metreden görülmelidir?

8. 
Resimdeki araçların YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİ hız sınırı kaç km. dir?

9. 
Tehlikeli madde taşıyan araç PARK EDERKEN diğer araçlarla aralarında kaç metre mesafe bırakmalıdır?

10. 
Arızalı araç çekilirken halatın uzunluğu en fazla 5 m. olabilir. Halat 2,5 m. den uzunsa araya kırmızı bez vs. bağlanır. Bağlanan kırmızı maddenin ebatları nedir?

11. 
Aşağıdaki gibi bir otoyolda hangi şerit devamlı işgal edilmez?

12. 
Sakin ve yavaş bir yapıdadırlar. Karar vermede aceleci değillerdir. Uysal kişilerdir. Bahsedilen kişilik tipi hangisidir?

13. 
4 zamanlı motorun çalışma prensibinin doğru sıralanışı nedir?

14. 
Lastik diş derinliği OTOMOBİLLERDE en az kaç milimetre olmalıdır?

15. 
Yapım özelliğine göre motorlar kaç çeşittir?

16. 
Radyatörün görevi nedir?

17. 
Karda hangi lastik tipi daha iyi tutunma sağlar?

18. 
Aşağıdakilerden hangisi lastiğin ana bölümlerinde biri değildir?

19. 
Motorun çalışma sırasına göre ok ile gösterilen zaman hangisidir?

20. 
Araçta hava filtresi tıkalıysa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

21. 
. 1. Gelen hareketi 90 derece çevirerek akslara ve tekerleklere aktarır. 2. Dönemeçlerde içte kalan tekerin yavaş, dışta kalan tekerin hızlı dönmesini sağlar. 3-Soğutma sıvısına depoluk eder. Yukarıdakilerden hangisi diferansiyelin görevleridir?

22. 
Araçlarda savrulma esnasında dengeyi sağlayan ve aracın devrilmesini engelleyen sistem nedir?

23. 
Haritaların üst kısmı hangi ana yönü gösterir?

24. 
Haritada gösterilen yollardan hangisi uluslararası yoldur?

25. 
İlkyardımın temel uygulamalarının doğru sıralanışı nedir?

26. 
İlkyardımın C’si nedir?

27. 
1. Solunumu Duranlar 2. Kalbi Duranlar 3. Şoka girenler. İlkyardımda öncelik sırası nasıldır?

28. 
Resimdeki gibi şahıs nefes alamıyor, konuşamıyor, iki elini boğazına götürüyorsa hangi tür tıkanma yaşamaktadır?

29. 
Bir yere seyahat etmek için bir bilet aldığınızda firma sizin adınıza hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?

30. 
Kaçakçılık suçundan dolayı el konulan aracın gümrükten çıkarılması için KASKO DEĞERİ kadar ücret kaç gün içinde ödenmelidir?

31. 
Özel kanunları gereğince, vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

32. 
2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre OTOBÜS, KAMYON VE ÇEKİCİDE toplam ne kadar yangın söndürme cihazı bulunmalıdır?

33. 
Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

34. 
Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

35. 
Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilkyardım malzemelerinden değildir?

36. 
Direksiyonu bir saat gibi düşünürsek doğru direksiyon tutuş şekli saat kaç gibi olmalıdır?

37. 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

38. 
Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

39. 
Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

40. 
Tehlikeli madde taşıyan aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?