EFEM SRC KURSU Deneme Sınavları Deneme Sınavı 11

Deneme Sınavı 11

Deneme Sınavı 11 Başarılar..

Adınız
1. 
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

2. 
Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerdendir?

3. 
Vantilatör kayışının koptuğu önce hangi göstergeden anlaşılır?

4. 
Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

5. 
Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?

6. 
Harita üzerinde otoyollar hangi renklerle gösterilir?

7. 
Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

8. 
Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile kamyonun karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir?

9. 
Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

10. 
Aşağıdakilerden hangisi ‘’Nakliyeciler açısından ‘’ TIR sisteminin avantajlarından biri değildir?

11. 
Aşağıdakilerden hangisi otobüs kaptanının görevleri arasında yer almaz?

12. 
Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

13. 
Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur?

14. 
Kaçakçılıkla mücadele Kanunu’na göre ‘ithali yasaklanan eşyayı ithal eden kişiye’ verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

15. 
Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri değildir?

16. 
Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

17. 
İhracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen, malzemenin İMAL EDİLDİĞİ ÜLKEYİ gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?

18. 
Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

19. 
Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?

20. 
Hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

21. 
Kamu yönetiminde uygulanmakta olan ve elektronik ortam üzerinden vatandaş, işletme ve diğer kamu kurumlarıyla etkileşime imkan veren anlayış ve uygulamalara ne denir ?

22. 
Resimdeki işaret arızalanan kamyon, otobüs ve çekicilerin işaretlenmesinde kullanılan engel işaretidir. Engel işareti arızalı araca kaç metre mesafeye konulur ve kaç metre mesafeden görünmelidir?

23. 
Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyete ne denir?

24. 
Turist taşıma aracında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?

25. 
Akü başka bir aküyle takviye yapılacak ise her iki akünün de voltajı nasıl olmalıdır?

26. 
Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

27. 
Sağa dönmek isteyen araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

28. 
Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?

29. 
Motor gücünden en iyi şekilde yararlanabilmeyi ve acil durumlarda gerekli ivmeyi sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

30. 
Bagajlar nasıl etiketlenir?

31. 
Aşağıdakilerden hangisi haritalarda aranan özelliklerden biridir?

32. 
Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilke değildir?

33. 
Havası inik lastiklerle ilgili hangisi yanlıştır?

34. 
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir ?

35. 
Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

36. 
Araçlarda hangi ışıkların çalışır vaziyette bulundurulması zorunlu değildir?

37. 
Hangisi yakıt tasarrufu sağlar?

38. 
Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sigorta genel şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

39. 
Seyyar İzleme Sistemi araçların bulundukları konumları hangi sistem yardımıyla tespit etmektedir ?

40. 
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?